Rotary klub Idrija

Znamenitosti Idrije

  • Antonijev rov je najstarejši del idrijskega rudnika živega srebra in eden najstarejših še ohranjenih vhodov v rudnik na svetu.
  • Grad Gewerkenegg je bil v 16. stoletju zgrajen za potrebe rudniške uprave in skladiščenja živega srebra, danes pa v njem domuje muzej, ki je bil leta 1997 razglašen za najboljši evropski muzej industrijske in tehniške dediščine.
  • Nekdanja ljudska šola je bila po izgradnji 1876 ena največjih šolskih stavb na Slovenskem. V njej danes deluje tudi Čipkarska šola s stalno razstavo o idrijski čipki.
Idrija-foto jani peternelj (20)
 
Idrijska rudarska hiša
  • Vstopna stavba jaška Frančiške, sedaj tehniški oddelek Mestnega muzeja Idrija, v katerem so razstavljeni rudniški stroji in naprave iz konca 19.
  • Magazin, zgrajen leta 1769 je bil rudniško skladišče, kjer so hranili žito in ga delili rudarjem. Danes v njem deluje Mestna knjižnica in čitalnica Idrija.
  • Gledališka stavba, postavljena hkrati z žitnim skladiščem, je znana kot prva namensko zgrajena gledališka stavba na Slovenskem, danes preurejena v kino dvorano.
  • Mestna hiša iz leta 1898, reprezentativna secesijska upravna palača – rotovž, je danes sedež občinske uprave. Ob 500-letnici rudnika in mesta so domači umetniki s sgrafiti okrasili njeno preddverje in sejno dvorano.
  • Cerkev sv. Trojice, najstarejša idrijska cerkev iz leta 1500, zgrajena na mestu, kjer je škafar leta 1490 odkril živo srebro.