Rotary klub Idrija

Upravni odbor kluba za rotarijsko leto 2021/2022

V sredo, 27.1.2021, so člani Rotary kluba Idrija na volilni skupščini izvolili upravni odbor za rotarijsko leto 2021/2022 v naslednji sestavi:

Milan Koželj - predsednik kluba

Veljko Janjić - podpredsednik in prihodnji predsednik

Matej Obid - bivši predsednik

Miro Božič - tajnik

Lojze Rejc - zakladnik

Darko Rebec - klubski mojster

Iztok Seljak - strateški razvoj in PR

Sedanji UO in vsi člani čestitamo novoizvoljenemu upravnemu odboru in mu v prihajajočem rotarijskem letu želimo veliko uspehov!

Poslanstvo in cilji

  •  Gojijo prijateljstvo, ki krepi medsebojno pomoč.
  •  Vzpodbujajo vsa odgovorna prizadevanja zasebnega, poklicnega in javnega značaja vseh ostalih članov Rotary klubov.
  •  Sprejemajo visoka etična načela v zasebnem in poklicnem življenju ter cenijo vsako dejavnost, ki je širši skupnosti v korist.
  •  Z gojenjem dobre volje, zavzemanjem za sporazumevanje in mir med narodi,so Rotarijci skupnost poklicno dejavnih oseb, ki jih združujejo ideali pomagati drugim.