Rotary klub Idrija

Poslanstvo in cilji

  •  Gojijo prijateljstvo, ki krepi medsebojno pomoč.
  •  Vzpodbujajo vsa odgovorna prizadevanja zasebnega, poklicnega in javnega značaja vseh ostalih članov Rotary klubov.
  •  Sprejemajo visoka etična načela v zasebnem in poklicnem življenju ter cenijo vsako dejavnost, ki je širši skupnosti v korist.
  •  Z gojenjem dobre volje, zavzemanjem za sporazumevanje in mir med narodi,so Rotarijci skupnost poklicno dejavnih oseb, ki jih združujejo ideali pomagati drugim.