Rotary klub Idrija

Upravni odbor kluba za rotarijsko leto 2021/2022

V sredo, 27.1.2021, so člani Rotary kluba Idrija na volilni skupščini izvolili upravni odbor za rotarijsko leto 2021/2022 v naslednji sestavi:

Milan Koželj - predsednik kluba

Veljko Janjić - podpredsednik in prihodnji predsednik

Matej Obid - bivši predsednik

Miro Božič - tajnik

Lojze Rejc - zakladnik

Darko Rebec - klubski mojster

Iztok Seljak - strateški razvoj in PR

Sedanji UO in vsi člani čestitamo novoizvoljenemu upravnemu odboru in mu v prihajajočem rotarijskem letu želimo veliko uspehov!

Nastanek

Paul P. HarrisPrvi Rotary klub je nastal v Združenih državah Amerike na pobudo odvetnika, poslovneža, popotnika in vizionarja Paula Harrisa - želel je ustanoviti klub, ki bi vzpodbujal prijateljstvo med poslovneži.

Porodila se mu je zamisel, da bi med prominentnimi osebnostmi v velemestu Chicagu ustvaril duh prijateljstva in naklonjenosti, ki ga je poznal v podeželskih krajih, kjer je tudi sam odraščal. 23. februarja 1905 je sklical tri prijatelje.

Razpravljali so o njegovi zamisli, da bi se poslovneži redno srečevali, krepili tovarištvo ter širili krog poslovnih in poklicnih znanstev. Po razpravi tega dne so se odločili, da ustanovijo moški klub, kjer se bodo člani redno tedensko srečevali.

Prvi štirje člani Rotary klubaČlanstvo je bilo omejeno na enega predstavnika vsakega poklica in poslovnega področja. Omenjeni poslovneži so s svojimi srečanji nadaljevali, vsakokrat so se zbrali pri drugem članu. Odtod tudi ime Rotary. To menjavanje mest srečanja kot sestavni del ustanoviteljeve prvotne zamisli, je imelo namen, da bi se člani različnih poklicev in dejavnosti med seboj bolje spoznali. Tako bi posli med njimi lažje stekli. Po vključitvi petega člana se je skupina formalno organizirala in se poimenovala the Rotary Club of Chicago.

Postopno so pridobivali nove člane. Kmalu potem, ko so izbrali ime kluba, je eden od članov istega leta 1905 predlagal prvi znak Rotary-ja. To je bilo navadno kolo vprežnega voza (v gibanju, z oblakom prahu). Predstavljalo je civiliziranost in gibanje.

Konec leta 1905 je ta prvi klub štel že 30 članov. Drugi Rotary Club so ustanovili leta 1908 v San Franciscu v Kaliforniji.

V Kanadi so prvi klub ustanovili leta 1910. Takrat je Rotary postal mednarodna organizacija in leta 1922 so sprejeli ime Rotary International.

Rotary šteje danes okrog 1,3 milijona članov v več kot 30.000 klubih pri skoraj vseh narodih sveta.

 

* Prvi rotarijski klub v "neangleško govoreči" državi so ustanovili v Havani (Kuba).

* Prvi rotarijski klub v Sloveniji je bil ustanovljen v Mariboru 15.11.1930.