Rotary klub Idrija

Prispevki

Zelena mobilnost

Človeštvo se nahaja sredi prehoda iz paradigme, ki sloni na par sto let veljavnem konceptu neskončo razpoložljivih naravnih virov in kopičenja materialnega bogastva v, vsled radikalno spremenjenih okoliščin, paradigmo vzdržnega trajnostnega življenja v razmerah omejenih naravnih virov, ki pa ne more in ne sme temeljiti na slabši, temveč v danih novih razmerah na drugačni/še boljši kvaliteti življenja, ki jo moramo omogočiti z ustreznimi prebojnimi inovativnimi rešitvami, ki se že intenzivno množijo in gostijo, a še vedno rabijo dodatno podporo za njihov preboj.

Pomemben sestavni del te vizije je tudi vzdržna trajnostna zelena mobilnosti prihodnosti, ki jo bodo omogočile številne tehnično tehnološke inovacije in z njimi povezane in neodvisne inovacije poslovnih modelov.

Na osnovi tega zavedanja in naše s tem povezane odgovornosti si v okviru Rotaryja v RK Idrija, Ajdovščina in Medvode in v celotnem slovenskem rotarijskem distriktu prizadevamo, da bo ta vsebina (naš prispevek k prehodu človeštva v brezogljično dobo) postala tudi ena izmed pomembnih preokupacij Rotary International, saj je ohranitev ekosistema planeta ključna za kvaliteto življenja vseh prihodnjih generacij. Želimo omogočiti naš smiseln povratek k naravi na inovativni visokotehnološki način današnje virtualne digitalne realnosti.

S ciljem, da k odločnemu začetku tega prehoda kot pomemben pozitiven primer vsem drugim okoljem  prispevamo tudi v Sloveniji, z BMW Slovenija, Hidrio, hotelsko skupino Relais Chateuax in Kendovim dvorcem in drugimi partnerji lansiramo projekt »Zelene Keltike«, v okviru katerega bomo s postavitvijo polnilnic za električna vozila vzdolž Keltike v Sp. Idriji, Tolminu in Bovcu (ter dodatno v Ajdovščini in Medvodah) postavili izven avtocestnega križa prvi tovrstni slovenski zeleni koridor, t.i. Zeleno Keltiko. S tem projektom želimo dvigniti kvaliteto življenja v tem delu Slovenije, prispevati k njegovemu nadaljnjemu z električno mobilnostjo povezanemu gospodarskemu vzponu, nuditi njegovim prebivalcem inovativne storitve zelene mobilnosti in s tem primerom spodbuditi vse druge deležnike k podobnemu ravnanju v preostali Sloveniji in širše.

Slike z obeh dogodkov (Rotary Rally in Zelena mobilnost) so na voljo v galeriji.